Zpracování osobních údajů

Základní informace

Správcem osobních údajů jsem já, tj. Dalibor Musil, IČ 87688182, sídlem Spojilská 1774 Pardubice 53003. Kontaktovat mě můžete e-mailem info@dalamusil.com nebo telefonicky +420 723 013 940.

Jaké údaje zpracovávám?

Zpracovávám pouze ty údaje, které mi sami poskytnete, tj. pouze jméno a e-mail, pokud mi posíláte zprávu přes formulář, anebo pouze e-mail při přihlášení k odběru newsletteru.

Proč údaje zpracovávám?

Důvody jsou dva - buď abych s Vámi mohl řešit, co potřebujete (zpráva přes formulář), anebo abych Vám mohl zasílat newslettery (tj. obchodní sdělení), projevíte-li o ně zájem.

Jak údaje zpracovávám?

Všechny údaje, které mi poskytnete, zpracovávám s důrazem na jejich zabezpečení (včetně vhodných technických a organizačních opatření). Neposkytuji je žádným třetím stranám, výjimkou je uložení Vašeho e-mailu při přihlášení k odběru newsletteru do služby, který používám k rozesílce newsletterů. Souhlas k odběru newsletteru udělujete na dobu neurčitou a můžete jej kdykoliv snadno odvolat.

Kdo má k údajům přístup?

Pouze já jakožto správce a provozovatel tohoto webu a služba Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC) sloužící k odesílce newsletterů, kde je uložený Váš e-mail. K Vašim údajům nemá přístup nikdo jiný.

Máte právo

  • na přístup k osobním údajům;
  • na opravu či doplnění osobních údajů;
  • na výmaz osobních údajů;
  • na přenositelnost údajů;
  • na omezení zpracování;
  • vznést námitku proti zpracování;
  • kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním;
  • a další práva dle nařízení GDPR a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Cookies

Tento web používá pouze funkční cookies nezbytné k zajištění správného chodu webu. Nepoužívá analytické, marketingové ani personalizační cookies.

Závěrečné ustanovení

Přihlášením k odběru newsletteru nebo odesláním zprávy přes formulář potvrzujete, že jste si přečetli tyto podmínky zpracování osobních údajů a přijímáte je v plném rozsahu.


Chcete si teď něco přečíst něco zajímavějšího?

Otevřít blog