Tajemství marketingových zkratek. Víte, co znamenají?

Blog / Dála Musil – 23. července 2014

V marketingu, reklamě, médiích a podnikání obecně se člověk setká s mnoha zkratkami. Ne každý ale ví, co přesně znamenají. Připravil jsem pro vás proto průvodce těmi nejpoužívanějšími a nejznámějšími, abyste si mohli udělat třeba SWOT analýzu, připravit USP nebo začít využívat PR.

4P - Product, price, place, promotion

Tzv. marketingový mix se skládá ze čtyř P - v překladu do češtiny produktu, ceny, místa (distribuce) a propagace. Zjednodušeně řečeno - kdo chce uspět, musí mít kvalitní produkt, vhodně nastavenou cenu, vhodně zvolené místo prodeje nebo distribuci k zákazníkovi a nakonec účinnou komunikaci směrem k zákazníkům.

A/B - A/B test

Nejde ani tak o zkratku, jako spíš o častý termín, který slouží k testování dvou (A-B) variant. Typicky se testují např. předměty v e-mailovém marketingu, dvě různé stránky na webu nebo třeba dvě různá call-to-action tlačítka. Porovnává se, která verze je účinnější a ta se pak použije.

AIDA - Attention, interest, desire, action

Jde o způsob působení i tvorby marketingové komunikace, podle něhož je třeba nejdříve zaujmout a získat pozornost potenciálního zákazníka, následně ho přesvědčit, vyvolat touhu po službě či produktu a nakonec zajistit konkrétní akci - např. kontaktování nebo rovnou objednávku.

ATL - Above the line

Výraz ATL se používá v reklamě, jde o nadlinkovou komunikaci. Její podstatou je masivní zásah oslovených - široké veřejnosti, kvůli čemuž není tak efektivní jako BTL, zároveň neumožňuje přímou zpětnou vazbu. Pod ATL se řadí komunikace přes TV, rozhlas, tištěná média i outdoor.

B2B - Business to business

Obchodování i podnikání v rámci B2B znamená, že firma nabízí své služby a produkty také firmám, ne koncovým spotřebitelům. Klasickým příkladem je obvykle velkoobchod.

B2C - Business to customer

V rámci B2C firma cílí na koncové spotřebitele - nepodnikatele. Typickým představitelem B2C tak mohou být např. klasické supermarkety.

BTL - Belove the line

Pod pojmem BTL se rozumí podpora prodeje pomocí přímého oslovení, de facto tedy všechny způsoby, které nejsou formou ATL - např. osobní prodej, e-mailing, telefonování, soutěže či různé akce a eventy. Výhodou je přímá zpětná vazba i vyšší efektivita, na druhou stranu je BTL časově náročnější.

CD - Corporate design

Firemní design je součástí celkové firemní identity. Podstatou CD je jednotný vizuální styl firmy (logo, barvy, firemní materiály). Někdy bývá chybně vizuální styl označován jako CI, tedy korporátní identita, ta se však zabývá celkovým chováním a působením firmy navenek vůči okolí.

CRM - Customer relationship management

V rámci CRM firmy řeší své vztahy se zákazníky. V současné době se jako CRM označují především podnikové nástroje, s nimiž firma pracuje a ve kterých eviduje své zákazníky, ale i celkovou činnost včetně té obchodní vůči zákazníkům. Díky kvalitní databázi v CRM může firma nabídnout lidem správný produkt ve správný čas.

CRO - Conversion rate optimization

Zkratka CRO je typická hlavně pro internetové prostředí a e-commerce. Znamená optimalizaci konverzního poměru, což je zjednodušeně řečeno zlepšování poměru mezi počtem návštěvníků a akcí, kterou by měli provést. Pokud na stránku s kontaktním formulářem přijde deset návštěvníků a pět ho vyplní, konverzní poměr je 50 %, CRO tak řeší jeho zvýšení.

CTA - Call to action

Prvek CTA se používá všude tam, kde chceme, aby zákazník provedl nějakou konkrétní akci - typicky odeslal formulář, objednávku, někoho kontaktoval, na něco kliknul apod. Jeho funkcí je tedy navedení k tomu, co má uživatel dělat.

CTR - Click-through rate

Se zkratkou CTR se setkáte v online marketingu, kde patří k těm nejdůležitějším. Jde o míru prokliku, např. na banner, ve vyhledávači nebo v e-mailovém newsletteru. Udává poměr mezi počtem zobrazení (impresí) a počtem kliknutí.

GA - Google Analytics

Kdo se pohybuje online, ten nemohl minout zkratku GA. Jde o službu Google Analytics, která slouží k měření návštěvnosti webových stránek. Jaká byla návštěvnost, odkud návštěvníci přišli, co na webu dělali nebo jak dlouho na něm strávili. To a mnohem více najdete v GA.

KW - Keyword

Typická zkratka všech, kdo dělají SEO. Keyword je klíčové slovo, se kterým se pracuje v rámci webu. Hodně zjednodušeně řečeno, když chcete, aby vás lidé našli přes vyhledávač, budete používat na svém webu vhodná klíčová slova - taková, která lidé zadávají.

LP - Landing page

Landing page je cílová stránka, na kterou se odkazuje z kampaní (např. z PPC, v e-mail marketingu apod.). Stránka by měla být přizpůsobená, aby na ní návštěvník našel skutečně to, co mu slibovala kampaň.

PPC - Pay per click

PPC je formou reklamy ve vyhledávačích, v ČR typicky na Seznamu a Google. Podstatou PPC je platba za kliknutí, takže pokud nikdo na vaši PPC reklamu neklikne, nic neplatíte. Při tvorbě reklamního inzerátu si sami stanovíte, kolik je maximální částka, kterou jste za kliknutí a přivedení zákazníka na váš web ochotni zaplatit.

PR - Public relations

Jedním z oblíbených marketingových nástrojů jsou public relations, kdy se firmy dlouhodobě snaží tvořit a udržovat vztahy vůči okolí a široké veřejnosti a to především prostřednictvím médií. Cílem je vytvořit o firmě pozitivní mínění, zlepšit její obraz mezi lidmi. Mezi typické prvky PR se řadí tiskové zprávy, veřejné akce či tiskové konference.

ROI - Return on investment

Díky ROI, což je zkratka pro návratnost investice, se měří účinnost firemních investic - jednoduše řečeno jde o poměr zisků k výdajům. V marketingu se tak s ROI hodnotí jak moc se vyplatila nebo nevyplatila ta která činnost nebo reklamní kampaň.

SEO - Search engine optimization

Kdo využívá SEO, ten se snaží upravit a optimalizovat své webové stránky pro vyhledávače tak, aby v nich byl snadněji k nalezení. Cílem bývá zobrazení na co nejvyšší pozici ve vyhledávači při zadání požadovaného hledaného výrazu.

SWOT - Strength, weaknesses, opportunities, threats

V rámci SWOT analýzy se hodnotí silné a slabé stránky a příležitosti a hrozby projektu, podnikání, prostě čehokoliv. Cílem takovéto analýzy bývá zjistit, jak využít silné stránky a příležitosti a jak předejít hrozbám a eliminovat slabé stránky. Díky SWOTce tak budete vědět v čem jste dobří, co by bylo třeba zlepšit či kde a jak máte šanci uspět.

USP - Unique selling proposition

Kdo má vlastní USP, má v marketingu napůl vyhráno. Tímto pojmem se rozumí unikátní prodejní argument nebo jedinečná konkureční výhoda, kterou (ideálně) nikdo jiný nemá. USP vás a vaše produkty a služby odlišuje od konkurence a především má podstatný přínos pro vaše potenciální zákazníky.

UX - User experience

Tzv. uživatelská zkušenost rozhoduje o tom, jestli u vás ještě někdy uživatel či zákazník nakoupí. Pokud bude totiž jeho prožitek s vaším výrobkem či službou špatný, zákazník příště zkusí jiného dodavatele. Často se termín UX používá u webových stránek, které by tak měly být pro uživatele přínosné a snadno ovladatelné (mrkněte na UX průvodce). Někteří uživatelé si pletou UX s UI (User Interface), které však patří čistě návrhu uživatelského rozhraní.

Běžně se používá v jednotlivých marketingových oborech i mnoho dalších zkratek, k nimž se dostaneme třeba někdy příště. Pro základní marketingovou orientaci vám ale výše zmíněné budou alespoň pro začátek stačit.

Zdá se vám, že je těch zkratek příliš a raději byste svěřili marketing odborníkovi? Pokud ano, ozvěte se mi.

autor Dála Musil

O autorovi článku
Dála Musil je digitální konzultant & designér a Notion Consulting Partner & Ambassador z Pardubic. Svým klientům pomáhá zjednodušovat digitální život díky aplikaci Notion, dříve se věnoval také UX designu, marketingu či procesnímu řízení. O podnikání a všem digitálním píše už více než 11 let.
Twitter profil  LinkedIn profil  Youtube kanál  Facebook stránka  RSS blogu

Líbil se vám článek? Sdílejte ho dál


Pomohl vám můj obsah? Podpořte další tvorbu

Jsou pro vás moje články, videa, šablony, newsletter či posty na socialu (nejen o Notionu) užitečné? Přispěním libovolné částky mi pomůžete tvořit další nový obsah. Předem díky za podporu! 🙌

QR platba

Přidejte se k 3 400+ lidem, kteří mě sledují

1x měsíčně vám pošlu zpravodaj ze světa Notionu plný novinek, tipů, článků a videí 🙂